33
godine djelovanja

Riskfree

EU projekt „Zaštita žena koje su preživjele rodno uvjetovano nasilje – odgovor na izazove pandemije – RISKFREE“

Autonomna ženska kuća Zagreb koordinira novi projekt financiran iz Programa građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) Europske komisije. Projekt se provodi u suradnji sa sljedećim partnerskim organizacijama: Centar za žene žrtve rata -ROSA (Hrvatska), Savez udruga žena iz Herakliona – UWAH (Grčka), Društvo za nenasilnu komunikaciju -DNK (Slovenija), Fenestra (Slovačka) i Žene za žene zajedno protiv nasilja – NANE (Mađarska).

Svrha ovog projekta koji je započeo 15. travnja 2022. i trajat će do 14. travnja 2024. je doprinijeti poboljšanoj zaštiti žena od rodno uvjetovanog nasilja nad ženama ispitivanjem fenomena utvrđivanja povećane razine rizika za žene žrtve nasilja u kontekstu pandemije. U sklopu projekta izradit ćemo  protokol i metodologiju procjene rizika osiguravajući kontinuitet pružanja usluga ženama koje su preživjele nasilje tijekom pandemije. Nadalje, poboljšat će se kapaciteti  stručnjakinja i stručnjaka koje/i pružaju podršku ženama žrtvama nasilja kroz sudjelovanje u edukacijama o metodologiji procjene rizika. Naposljetku, u partnerskim zemljama će se provoditi kampanje senzibilizacije javnosti s ciljem promicanja nulte tolerancije prema rodno uvjetovanom nasilju nad ženama te informiranja žena kako tražiti pomoć.

Ciljevi projekta su:

– provesti analizu potreba te utvrditi nove izazove uzrokovane pandemijom vezano uz  porast rodno uvjetovanog nasilja nad ženama  kroz nacionalna i komparativna istraživanja,

– unaprijediti zaštitu i pružanje podrške ženama koje su preživjele nasilje razvojem alata za procjenu rizika i protokola za on-line savjetovanje,

– pružati prilagođenu psihosocijalnu podršku ženama koje su preživjele nasilje,

– doprinijeti borbi protiv rodno uvjetovanog nasilja nad ženama kroz zagovaranje, podizanje javne svijesti i promicanje rezultata projekta.

Ciljne skupine korisnica/ka projekta su žene koje su preživjele rodno uvjetovanog nasilje, uključujući migrantice i žrtve trgovine ljudima u Hrvatskoj, Grčkoj, Slovačkoj, Slovenija i Mađarskoj, predstavnice/i institucija koje/i rade ili pružaju podršku ženama koje su preživjele nasilje (policija, pravosuđe, socijalne/i radnice/i) i šira javnost koja ćemo medijskim kampanjama informirati o problemu rodno uvjetovanog nasilja. Neizravne ciljne skupine su sve druge žene koje su preživjele rodno uvjetovano nasilje i na koje će projekt imati dugoročni učinak.

Provedbom projekta izradit ćemo analizu problema i potreba korisnica i razviti alate za rano otkrivanje znakova nasilja, što će pridonijeti učinkovitoj zaštiti žena od nasilja. Edukacijama predstavnica/ka institucija koje rade sa ženama žrtvama nasilja pridonijet ćemo jačanju njihovih kapaciteta u pružanju podrške ženama koje su preživjele nasilje. Medijskom kampanjom i aktivnostima senzibilizacije javnosti o ovom problem pridonijet ćemo prevenciji budućeg nasilja nad ženama.

#riskfree

Riskfree vijesti

Alat za procjenu rizika

Cilj ovog dokumenta je pružiti pregled ključnih elemenata za razvoj alata za procjenu rizika te dati pregled postojećih alata za procjenu rizika u slučajevima nasilja nad ženama i njihovom djecom. …

Više

Protokol za online savjetovanje

Protokol za online savjetovanje izrađen je u okviru projekta „Zaštita žrtava rodno uvjetovanog nasilja – odgovor na izazove pandemije (RISKFREE)“ financiranog od strane programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) …

Više

Izvješće za Hrvatsku

Izvješće se odnosi na istraživanje provedeno u okviru projekta „Zaštita žrtava rodno uvjetovanog nasilja – odgovor na izazove pandemije (RISKFREE)“ financiranog od strane programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) …

Više
116016
Nazovite Žensko savjetovalište radnim danom od 10 do 17 sati. Pozivi su besplatni, a razgovori anonimni i povjerljivi.
Podržite nas na Facebooku

Kontakt

Autonomna ženska kuća Zagreb - žene protiv nasilja nad ženama.
Email: azkz@azkz.hr
OIB:25904655993
P.P. 19 10001 Zagreb
Radno vrijeme savjetovališta
Svakim radnim danom od 10.00 do 17.00
Broj telefona je:116016
logo