33
godine djelovanja

Povijest

Autonomna ženska kuća Zagreb je proizašla iz feminističkog pokreta, nastavak je Ženske grupe Trešnjevka, osnovane 1986. godine. U okviru Ženske grupe Trešnjevka nastao je prvi SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja koji je s radom počeo 3.3.1988. godine te Sklonište koje je započelo s radom 14.12.1990. godine. U to vrijeme nasilje nad ženama i njihovom djecom nije bilo službeno prepoznato kao društveni problem bez obzira na tadašnji kontekst zalaganja za ravnopravnost muškaraca i žena.

Sklonište AŽKZ-a je prvo na području cijele tadašnje Istočne Europe, a zbog nepostojanje podrške institucija započelo je s radom skvotiranjem tj. ulaskom u prazan stan u vlasništvu Grada Zagreba. Rad na SOS telefonu i u Skloništu u prvim godinama bio je potpuno volonterski, a prvu financijsku podršku pružile su ženske organizacije iz inozemstva. Rad na SOS telefonu, u Skloništu i Ženskom Savjetovalištu temeljen je principima razvijenima u ženskom pokretu od osnivanja prvog Skloništa 1972. u Londonu. Od tada su ženske organizacije razvile mreže skloništa, savjetovališta, SOS telefona, kriznih centara za silovane žene. Od 1987. godine aktivistkinje AŽKZ-a se kontinuirano educiraju za rad od strane stručnjakinja iz skloništa i savjetovališta za žene iz navedenih mreža koje djeluju na feminističkim principima.

Edukacija je od 1990. godine obuhvaćala studijske posjete skloništima u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj. U vrijeme rata stručnjakinje diljem svijeta dolazile su održavati edukacije aktivistkinjama AŽKZ-a u Hrvatskoj.

Od 1997. godine rad Ženskog Savjetovališta je proširen zahvaljujući financijskoj podršci iz inozemstva, a od 2001. godine radi u prostoru u vlasništvu Grada Zagreba. Od 2007. godine Sklonište djeluje u novom gradskom prostoru kojeg su zajednički uredili Grad Zagreb i Vlada RH.

Adresa skloništa proglašena je službenom tajnom te je to jedino sklonište s tim stupnjem tajnosti u RH. Tijekom 31 godine rada Autonomna ženska kuća Zagreb pružila je izravnu pomoć i podršku za više od 47.000 žena i njihove djece.

Autonomna ženska kuća Zagreb od 90-tih godina nadalje imala je ključan utjecaj na zaštitu koje su preživjele  partnersko nasilje i njihove djece, razvoj svijesti o ženskim pravima, nasilju prema ženama i rodnoj ravnopravnosti.

Sklonište AŽKZ-a je dugo godina bilo jedino autonomno sklonište koje radi po feminističkim principima, te se odupiralo pritiscima institucija da se registrira po tadašnjem zakonu kao dom za odrasle osobe i djecu otvorenog tipa.

Svojim pionirskim djelovanjem, stručnosti i iskustvima u direktnom zastupanju ženskih prava te rada u skloništu i savjetovalištu članice AŽKZ-a izravno su utjecale na osnivanje brojnih drugih organizacija  i mreža, bilo kao osnivačice ili podržavateljice.

Svojim kontinuiranim zagovaračkim aktivnostima značajno smo utjecale na razvoj cjelokupnog zakonodavstva u Hrvatskoj vezano uz zaštitu ženskih prava, protiv diskriminacije žena i nasilja protiv žena, razvoj javnog mnijenja te promjenu prakse institucija u tretmanu žena koje su preživjele nasilje: utjecale smo na promjene, Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku, Prekršajnog zakona, Obiteljskog zakona, Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Zakona o socijalnoj skrbi i dr.

Aktivno smo sudjelovale i u međunarodnim naporima feminističkim organizacija u izradi sada važećih međunarodnih standarda, a onda utjecale i na hrvatske vlasti u prihvaćanju i ratificiranju istih međunarodnih standarda (npr. Istanbulska konvencija, CEDAW i pripadajući dokumenti).

Kontinuirano radimo i na osvještavanju javnosti, ali i institucija o nasilju protiv ženama te provodimo različite lokalne i nacionalne kampanje s ciljem podizanja javne svijesti protiv nasilja nad ženama, informiranja žena, javnosti i institucija, edukacije javnosti i institucija, počevši od prve kampanje i istraživanja u Hrvatskoj 1997. godine pod nazivom Stop nasilju protiv žena.

Surađujemo s brojnim institucijama i nevladinim organizacijama u zemlji i inozemstvu. Članice smo Ženske mreže Hrvatske (ŽMH), PETRA Mreža za prevenciju i eliminaciju trgovanja ženama u svrhu seksualnog iskorištavanja te Koordinacije ženskih grupa SEKA. Također smo članica mreže WAVE – Women Against Violence Europe, a putem ŽMH sudjelujemo i u radu Europskog ženskog lobija, od 2006. godine članice AŽKZ-a predstavljaju Hrvatsku u Opservatoriju Europskog ženskog lobija za praćenje nasilja protiv žena.

116016
Nazovite Žensko savjetovalište radnim danom od 10 do 17 sati. Pozivi su besplatni, a razgovori anonimni i povjerljivi.
Podržite nas na Facebooku

Kontakt

Autonomna ženska kuća Zagreb - žene protiv nasilja nad ženama.
Email: azkz@azkz.hr
OIB:25904655993
P.P. 19 10001 Zagreb
Radno vrijeme savjetovališta
Svakim radnim danom od 10.00 do 17.00
Broj telefona je:116016
logo