33
godine djelovanja

Ostali projekti

1997.-2000.

Heinrich Böll Stiftung, Njemačka: „Žensko savjetovalište“

1999.

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge: „Sklonište za zlostavljane žene“

2001.

Veleposlanstvo SAD-a u RH: „Medijska kampanja protiv nasilja nad ženama“

Ured za udruge Vlade RH:„Medijska kampanja protiv nasilja nad ženama“

Državni zavod za materinstvo: „Osnaživanje zlostavljanih žena i prevencija nasilja nad njima”

EU projekt – Europska inicijativa za demokraciju i ljudska prava: “Sklonište za zlostavljane žene”

Christlicher Friedensdienst, „Sklonište za zlostavljane žene“

Glavni program „Sklonište i Savjetovalište za žene koje su preživjele partnersko nasilje i njihovu djecu“, donatori:  Državni proračun – Ministarstvo rada i socijalne skrbi, Grad Zagreb, Zagrebačka županija

2002.

Philip Morris: „Sklonište za zlostavljane žene“

Glavni program „Sklonište i Savjetovalište za žene koje su preživjele partnersko nasilje i njihovu djecu“, donatori:  Državni proračun – Ministarstvo rada i socijalne skrbi, Grad Zagreb, Zagrebačka županija

2003.

Glavni program „Sklonište i Savjetovalište za žene koje su preživjele partnersko nasilje i njihovu djecu“, donatori:  Državni proračun – Ministarstvo rada i socijalne skrbi, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske

2004.

Glavni program „Sklonište i Savjetovalište za žene koje su preživjele partnersko nasilje i njihovu djecu“, donatori:  Državni proračun – Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske

2005.

INA d.d.: „Sklonište za zlostavljane žene i djecu“

Rotary Club Zagreb: „ Sklonište za zlostavljane žene“

Ured za ravnopravnost spolova RH: “Publikacija Nasilje protiv žena-odgovornost policije”

Glavni program „Sklonište i Savjetovalište za žene koje su preživjele partnersko nasilje i njihovu djecu“, donatori:  Državni proračun – Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Grad Zagreb- Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, Zagrebačka županija, Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske

2006.

Philip Morris: „Sklonište za zlostavljane žene“

Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH: „Ženska prava – Prenošenje pravnih znanja ženama koje su preživjele obiteljsko nasilje

Glavni program: „Sklonište i Savjetovalište za žene koje su preživjele partnersko nasilje i njihovu djecu“, donatori:  Državni proračun – Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Grad Zagreb- Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, Zagrebačka županija, Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske

2007.

EU CARDS 2004: „Žensko sklonište i savjetovalište – pružanje i osnaživanje servisa i podrške za žene koje su preživjele obiteljsko nasilje i njihovu djecu“

Philip Morris: „Sklonište za zlostavljane žene“

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva: Institucionalna podrška

Glavni program „Sklonište i Savjetovalište za žene koje su preživjele partnersko nasilje i njihovu djecu“, donatori:  Državni proračun – Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Grad Zagreb- Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, Zagrebačka županija, Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske

2008.

EU CARDS 2004: „Žensko sklonište i savjetovalište – pružanje i osnaživanje servisa i podrške za žene koje su preživjele obiteljsko nasilje i njihovu djecu“

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva: Institucionalna podrška

Glavni program „Sklonište i Savjetovalište za žene koje su preživjele partnersko nasilje i njihovu djecu“, donatori: Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

2009.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva: Institucionalna podrška

Glavni program „Sklonište i Savjetovalište za žene koje su preživjele partnersko nasilje i njihovu djecu“, donatori: Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

2010.

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi: Jednokratna podrška

EU Daphne-Programme, nositelj WAVE, Austrija: „Protect I: Najbolje prakse procjene za prevenciju ubojstava u slučajevima visokog rizika“

Glavni program „Sklonište i Savjetovalište za žene koje su preživjele partnersko nasilje i njihovu djecu“, donatori:  Državni proračun – Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Grad Zagreb- Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, Zagrebačka županija, Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske

Ostali donatori:  Avon, T-com, Hrvatska lutrija, Veleposlanstvo Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije u Republici Hrvatskoj

2011.

EU, IPA: „Podrška socijalnoj uključenosti i integraciji žena koje su preživjele obiteljsko nasilje i druge oblike rodno utemeljenog nasilja, na tržište rada“

Glavni program „Sklonište i Savjetovalište za žene koje su preživjele partnersko nasilje i njihovu djecu“, donatori: Državni proračun – Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, Zagrebačka županija.

Ostali donatori: Avon, Johnson&Johnson, HEP, T-portal

2012.

EU Daphne-Programme, nositelj WAVE, Austrija: „Protect II: Izgradnja kapaciteta u procjeni rizika i planiranju sigurnosti u zaštiti žrtava visokog rizika“

Glavni program „Sklonište i Savjetovalište za žene koje su preživjele partnersko nasilje i njihovu djecu“, donatori: Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ured za ljudska prava Vlade RH

Ostali donatori:  Rotary Klub, Zonta Klub, Agrochem Maks d.o.o.

2013.

EU IPA, nositelj Autonomni ženski centar, Beograd, partner za RH Centar ROSA:„Udruženim naporima – K novim europskim standardima u zaštiti žena od rodno uvjetanog nasilja”

Glavni program „Sklonište i Savjetovalište za žene koje su preživjele partnersko nasilje i njihovu djecu“, donatori: Ministarstvo socijalne politike i mladih, Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, Zagrebačka županija, Ured za ljudska prava Vlade RH

Ostali donatori: Women on Wine, Američka gospodarska komora

2014.

Grad Zagreb, Ured za ljudska prava: „Promicanje prava žena na život bez nasilja“ Glavni program „Sklonište i Savjetovalište za žene koje su preživjele partnersko nasilje i njihovu djecu“, donatori: Ministarstvo socijalne politike i mladih, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Ured za ljudska prava Vlade RH, Hrvatska elektroprivreda

2015.

EU IPA, Europski socijalni fond, nositelj Autonomni ženski centar, Beograd, partner za RH Centar ROSA:„Osnaživanje ženskih organizacija civilnog društva za širenje servisa pomoći i podrške ženama koje su preživjele različite oblike rodno utemeljenog nasilja“

Ured za ljudska prava Vlade RH: „Promicanje prava na život bez nasilja 2: boljim zakonodavstvom do učinkovite zaštite žena od rodno temeljenog nasilja“

Grad Zagreb, Ured za ljudska prava: „Promicanje prava na život bez nasilja 2: boljim zakonodavstvom do učinkovite zaštite žena od rodno temeljenog nasilja“

Glavni program „Sklonište i Savjetovalište za žene koje su preživjele partnersko nasilje i njihovu djecu“, donatori: Ministarstvo socijalne politike i mladih, Grad Zagreb, Zagrebačka županija

Ostali donatori: Hrvatski telekom, Američka gospodarska komora

2016.

Grad Zagreb, jednokratna podrška: „Prevencija nasilja nad djecom u obitelji“

Grad Zagreb, Ured gradonačelnika; „Pravo na život bez nasilja – zaštita ljudskih prava žena i njihove djece“

Glavni program „Sklonište i Savjetovalište za žene koje su preživjele partnersko nasilje i njihovu djecu“, donatori: Ministarstvo socijalne politike i mladih, Grad Zagreb, Zagrebačka županija

Ostali donatori: Udruga Mladi restauratori Evrope, Nova TV

2017.

Hrvatska banka za obnovu i razvoj: „Sklonište i savjetovalište za žene i njihovu djecu žrtve obiteljskog nasilja“

Nacionalna Zaklada za razvoj civilnoga društva: Institucionalna podrška

Glavni program „Sklonište i Savjetovalište za žene koje su preživjele partnersko nasilje i njihovu djecu“, donatori: Ministarstvo socijalne politike i mladih, Grad Zagreb, Zagrebačka županija

2018.

Hrvatska elektroprivreda: „Sklonište i savjetovanje za žene i djecu koji su preživjeli obiteljsko ili partnersko nasilje“

Mediteranski ženski fond: Institucionalna podrška

Nacionalna Zaklada za razvoj civilnoga društva: Institucionalna podrška

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Grada Zagreba: „ Provedba Istanbulske konvencije – usklađivanje domaćeg zakonodavstva s odredbama Konvencije“

Glavni program „Sklonište i Savjetovalište za žene koje su preživjele partnersko nasilje i njihovu djecu“, donatori: Ministarstvo za demografiju, mlade i socijalnu politiku, Grad Zagreb, Zagrebačka županija

Ostali donatori: Inner Wheel Klub Zagreb Gradec, Hrvatska lutrija

2019.

Grad Zagreb, Ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba: “Prevencija partnerskog/obiteljskog nasilja nad ženama i njihovom djecom podizanjem svijesti javnosti”

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Grada Zagreba: „Praćenje procesa usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s Istanbulskom konvencijom“

Veleposlanstvo Republike Francuske u Zagrebu: „Zagovaranje učinkovite provedbe Istanbulske konvencije kroz razmjenu iskustava”

Mediteranski ženski fond: Institucionalna podrška

Nacionalna Zaklada za razvoj civilnoga društva: Institucionalna podrška

Glavni program „Sklonište i Savjetovalište za žene koje su preživjele partnersko nasilje i njihovu djecu“, donatori: Ministarstvo za demografiju, mlade i socijalnu politiku, Grad Zagreb, Zagrebačka županija

2020.

Ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba: „Poboljšanje zaštite žena i djece od nasilja senzibiliziranjem javnosti”

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, trogodišnji program: „Psihosocijalna podrška i osnaživanje žena koje su napustile sklonište i preživjele obiteljsko/partnersko nasilje”

Zagrebačka županija: „Poboljšana zaštita žena od rodno uvjetovanog nasilja kroz kampanje i javne događanja”

Filia.die frauenstiftung: Institucionalna podrška

Mediteranski ženski fond: Institucionalna podrška

EU JUST: „Promicanje prava za zaštitu žena primjenom Direktive 2011/99/EU o europskom nalogu za zaštitu – Artemis“ (link: https://www.artemis-europa.eu/?lang=hr)

Glavni program „Sklonište i Savjetovalište za žene koje su preživjele partnersko nasilje i njihovu djecu“, donatori: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Grad Zagreb, Zagrebačka županija

Ostali donatori: Zaklada Solidarna, City Centar One – Manta d.o.o.

2021.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, trogodišnji program:  „Psihosocijalna podrška i osnaživanje žena koje su napustile sklonište i preživjele obiteljsko/partnersko nasilje”

Mediteranski ženski fond: Institucionalna podrška

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva: Institucionalna podrška

EU JUST: „Promicanje prava za zaštitu žena primjenom Direktive 2011/99/EU o europskom nalogu za zaštitu – Artemis“ (link: https://www.artemis-europa.eu/?lang=hr)

Glavni program „Sklonište i Savjetovalište za žene koje su preživjele partnersko nasilje i njihovu djecu“, donatori: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Grad Zagreb, Zagrebačka županija

116016
Nazovite Žensko savjetovalište radnim danom od 10 do 17 sati. Pozivi su besplatni, a razgovori anonimni i povjerljivi.
Podržite nas na Facebooku

Kontakt

Autonomna ženska kuća Zagreb - žene protiv nasilja nad ženama.
Email: azkz@azkz.hr
OIB:25904655993
P.P. 19 10001 Zagreb
Radno vrijeme savjetovališta
Svakim radnim danom od 10.00 do 17.00
Broj telefona je:116016
logo