33
godine djelovanja

Podrška i pomoć za žene i njihovu djecu

Što pružamo u Skloništu?

Sklonište je sigurno mjesto na tajnoj adresi za žene koje su preživjele muško nasilje (sadašnji/bivši/bračni/izvanbračni/dečko) i njihovu djecu.

U Skloništu besplatno pružamo:

  • smještaj na sigurnoj i tajnoj adresi u razdoblju do godinu i pol dana
  • savjetovanje i rad sa ženama, uključujući posredovanje između žena i institucija (socijalnih, pravosudnih, policijskih, zdravstvenih, odgojno-obrazovnih i drugih)
  • psihološku podršku i terapiju ženama i njihovoj djeci
  • rad s djecom
  • pravno savjetovanje i zastupanje

Što pružamo u Savjetovalištu?

Savjetovalište za žene je povjerljivo mjesto za žene koje trebaju podršku, anonimnost, informacije, savjetovanje i upute vezane uz nasilje protiv žena.

U Savjetovalištu besplatno pružamo:

  • telefonsko savjetovanje: informiranje i upoznavanje s vašim pravima i načinom ostvarivanja tih prava te informacije o tome kako se zaštititi od nasilja
  • osobno savjetovanje: emocionalna i psihološka podrška te planiranje sigurnosti
  • psihološko savjetovanje i podrška
  • pravno savjetovanje: pravni savjeti i pisanje pravnih podnesaka (tužbe, žalbe) prema potrebi

Svakim radnim danom od 10:00 do 17:00 sati. Besplatni broj telefona za žene je 116 016

116016
Nazovite Žensko savjetovalište radnim danom od 10 do 17 sati. Pozivi su besplatni, a razgovori anonimni i povjerljivi.
Podržite nas na Facebooku

Kontakt

Autonomna ženska kuća Zagreb - žene protiv nasilja nad ženama.
Email: azkz@azkz.hr
OIB:25904655993
P.P. 19 10001 Zagreb
Radno vrijeme savjetovališta
Svakim radnim danom od 10.00 do 17.00
Broj telefona je:116016
logo