33
godine djelovanja

Održan je okrugli stol o femicidu i nasilju protiv žena

Autonomna ženska kuća Zagreb uz pokroviteljstvo Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova je 8. Marta 2022. godine povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena organizirala u Staroj gradskoj vijećnici Grada Zagreba okrugli stol na temu „Femicid i nasilje protiv žena“.

Okrugli stol pozdravili su predsjednik skupštine Grada Zagreba Joško Klisović, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Danijela Dolenec i izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba Iva Prpić.

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Joško Klisović poručio je: “ Iako živimo u Europskoj uniji, dijelu svijeta koji je otišao najdalje u zaštiti ljudskih i ženskih prava, svjesni smo da su žene i dalje izložene svakodnevnom fizičkom i psihičkom nasilju. Svojim primjerom trebali bismo pokazivati kako treba izgledati uređeno društvo. Nažalost Republika Hrvatska je daleko od tog uređenog društva kojem težimo.”

Zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Danijela Dolenec je istaknula da će Grad voditi brigu o promicanju rodne ravnopravnosti, osigurati i proširiti aktivnosti za unaprjeđenje položaja žena.

O nadležnosti  Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u suzbijanju rodno uvjetovanog nasilja je govorila Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić. Istaknula je ulogu i nadležnost institucije Pravobraniteljice u suzbijanju rodno utemeljenog nasilja te zakonodavne inicijative i preporuke koje kontinuirano upućuje institucijama vezano uz suzbijanje rodno utemeljenog nasilja. Kroz svoje preporuke Pravobraniteljica naglašava važnost preventivnog, stručnog i dugotrajnog psihoterapijskog rada s obiteljima prije eskalacije rodno utemeljenog ili obiteljskog nasilja, društvene reintegracije počinitelja rodno utemeljenog ili obiteljskog nasilja kroz dugotrajni psihosocijalni tretman te sveobuhvatne edukacije pravosuđa i drugih stručnih službi o rodno utemeljenom nasilju i sustavne edukacije o nenasilnim metodama rješavanja sukoba koja mora biti integrirana u obrazovni sustav na svim društvenim razinama.

O femicidu, Femicide Watchu kao preventivnom mehanizmu te što treba analizirati u slučajevima femicida radi prevencije sličnih slučajeva i preporuke za sprječavanje femicida govorila je bivša posebna izvjestiteljica UN-a za nasilje nad ženama Dubravka Šimonović.

Proces donošenja Pravilnika o zaštiti studentica od seksualnog uznemiravanja i drugih oblika rodne diskriminacije objasnila je profesorica na Pravnom fakultetu Zlata Đurđević.

Vanjska suradnica AŽKZ-a i predstavnica opservatorija za nasilje nad ženama Europskog ženskog lobija Valentina Andrašek je predstavila provedbu nacionalnih zaštitnih mjera uz kratki osvrt na upotrebu Europskog naloga za zaštitu. Naime, Autonomna ženska kuća Zagreb je upravo završila provedbu EU projekta tijekom kojeg je izradila istraživanje upotrebe nacionalnih zaštitnih mjera i europskog naloga za zaštitu za žene.

O aktualnim problemima vezanim uz nasilje nad ženama i implementaciju zakona pričala je odvjetnica AŽKZ-a Sanja Bezbradica Jelavić.

Sanja Bezbradica Jelavić je u svojstvu predstavnice AŽKZ-a poručila: „Pozivam na donošenje Nacionalne politike za ravnopravnost spolova. Pozivam na pripremanje i usvajanje Nacionalnih akcijskih planova koji će usmjereno djelovati na otklanjanju loših praksi i implementaciji europskih standarda. Pozivam na usvajanje i primjenu rodno osviještenih strategija i prestanak korištenja  rodno neutralnih pristupa. Pozivam na prestanak korištenja neznanstvenih koncepata koji dovode do neodgovarajućih odgovora na rodno uvjetovano nasilje nad ženama. Pozivam da razmislimo i da maknemo seksualno uznemiravanje kao dio prekršaja zakonom o  zaštiti od  nasilja u obitelji. Pozivam na usku suradnju i podršku s nevladinim organizacijama. Pozivamo na preventivnu politiku. Mi kao društvo nemamo dobro razrađene preventivne politike, a kako bismo postigli cilj kojim težimo, a to je – suzbijanje nasilja protiv žena.“

116016
Nazovite Žensko savjetovalište radnim danom od 10 do 17 sati. Pozivi su besplatni, a razgovori anonimni i povjerljivi.
Podržite nas na Facebooku

Kontakt

Autonomna ženska kuća Zagreb - žene protiv nasilja nad ženama.
Email: azkz@azkz.hr
OIB:25904655993
P.P. 19 10001 Zagreb
Radno vrijeme savjetovališta
Svakim radnim danom od 10.00 do 17.00
Broj telefona je:116016
logo