Tko smo, utjecaj i nagrade

Tko smo i što radimo

 Autonomna ženska kuća Zagreb - žene protiv nasilja nad ženama (AŽKZ), nevladina je organizacija čiji se rad temelji na feminističkim principima ženske podrške, solidarnosti i međusobne suradnje. Osnovana je u prosincu 1990. godine kada smo otvorile prvo sklonište za žene koje su preživjele muško nasilje na području istočne i jugoistočne Europe.

 Misija Autonomne ženske kuće Zagreb – žene protiv nasilja nad ženama (AŽKZ) je pružanje direktne podrške i pomoći ženama koje su preživjele muško partnersko ili obiteljsko nasilje putem Savjetovališta za žene te skloništa za žene i njihovu djecu. Također radimo na prevenciji kršenja ženskih ljudskih prava i osnaživanju ženske pozicije u društvu.

 AŽKZ pruža podršku i pomoć ženama bez obzira na njihovu nacionalnost ili državljanstvo, etničku pripadnost, vjersku pripadnost, obrazovanje, politička uvjerenja, bračni status, ekonomski status, dob, boju kože, seksualnu orijentaciju ili neki drugi status.

AŽKZ se zalaže da žene žive život bez patrijarhalnog nasilja nad ženama i uživaju sva ženska ljudska prava u rodno ravnopravnom društvu.


Rad AŽKZ-a temelji se na vrijednostima:

Feminizma i društvene promjene: antiautoritarna i nenasilna kultura, ženska solidarnost i podrška, povjerljivost i anonimnost, usmjerenost na potrebe žena koje su preživjele patrijahalno nasilje i druge oblike diskriminacije, poštivanje autonomne odluke žene te njezinog integriteta i dostojanstva, globalna ženska odgovornost i solidarnost te suradnja.

Ljudskih i ženskih ljudskih prava: pružanje podrške i pomoći ženama i njihovoj djeci bez obzira na njihovu nacionalnost ili državljanstvo, etničku pripadnost, vjersku pripadnost, obrazovanje, politička uvjerenja, bračni status, ekonomski status, dob, boju kože, seksualnu orijentaciju ili neki drugi status.

Etike: odovornost prema ženama i djeci te prema donatoricama/donatorima, privrženost visokoj profesionalnoj razini u zaštiti ženskih ljudskih prava, posvećenost i upornost u postizanju ciljeva, transparentnost i odgovornost u trošenju financijskih sredstava.

 

Glavni ciljevi i programi

 Sukladno svojoj viziji, temeljnim vrijednostima i misiji, ciljevi AŽKZ-a su:

-       pružiti ženama koje su preživjele partnersko ili obiteljsko nasilje, i njihovoj djeci, zaštitu od nasilja kroz besplatno Savjetovalište za žene i Sklonište za žene i njihovu djecu

-       prevenirati nasilje protiv žena i suprotstaviti se kršenjima ženskih ljudskih prava promjenom zakonodavstva, afirmacijom ženskih prava, senzibilizacijom javnosti i poboljšanjem položaja žena u društvu

-       osigurati financijska sredstva za sve programe i projekte pružanja kontinuirane pomoći i podrške ženama i njihovoj djeci te omogućiti ekspertnu provedbu programa i projekata.

 

Autonomna ženska kuća Zagreb radi na provedbi sljedećih programa:

  1. Savjetovalište za žene i Sklonište za žene i njihovu djecu
  2. Prevencija nasilja protiv žena i suprotstavljanje kršenju ženskih prava
  3. Afirmiranje ženskih prava i poboljšanje položaja žena u društvu
  4. Pribavljanje financijskih sredstva za kontinuiranu pomoć i podršku ženama i njihovoj djeci te organiziranje ekspertne provedbe programa i projekata.


Nagrade

Nagrada Grada Zagreba (2000.g.): za "osnivanje skloništa za žene i djecu žrtve zlostavljanja, prvog u ovom dijelu Europe, za sustavno djelovanje na prevenciji i suzbijanju nasilja, te za podizanje javne svijesti u borbi protiv nasilja u obitelji."

Nagrada Velimir Terzić (2000.g.) : za "iznimno značajne doprinose u razvitku demokracije i vladavine prava, te promicanje ljudskih, građanskih i političkih prava, tolerancije i socijalne pravde u Republici Hrvatskoj i hrvatskom društvu.”

Zahvalnica MUP-a RH: za "požrtvovni i uporni rad sa žrtvama obiteljskog nasilja, od zbrinjavanja u sklonište do psihološke i pravne pomoći žrtvama."

EXPO 2000: u vrlo oštroj međunarodnoj konkurenciji odabrane smo da predstavljamo razvoj civilnog sektora i demokracije u Hrvatskoj na EXPO 2000 u Hannoveru.

Prva nagrada Erste fondacije za socijalnu uključenost marginaliziranih skupina, gdje je 2011. godine.ovaj program izabran kao najbolji između 1850 programa iz 12 zemalja EU-a.

 
Potražite pomoć!
Nazovite Žensko savjetovalište
radnim danom od 11 do 17 sati.
0800 55 44
Pozivi su besplatni, a razgovori anonimni i povjerljivi.
Donirajte!
Donirajte izravno.
Upišite iznos        kn
Klikni ovdje za donaciju
Pridružite se!
Podržite nas na Facebooku i sudje-
lujte u našim aktivnostima.