Publikacije
"Nasilje protiv žena – odgovornost policije" – nizozemski priručnik za policiju (2005)
"Put iz nasilja: Priručnik za otvaranje i vođenje skloništa za žene" (2004)
"Kako izaći iz nasilne veze: Priručnik ženama za život bez nasilja" (2003)
"Obiteljsko nasilje i susreti s djecom u Engleskoj i Danskoj" (2003)
"Ženska prava – Pravni vodič za zlostavljanu ženu" (1994, 2000)
Gradski vodič za žene – "Zagrebački vodič kroz socijalne usluge za žene koje su preživjele nasilje"
Mogućnosti zapošljavanja za žene koje su preživjele nasilje – Izvještaj (2011)
Mogućnosti zapošljavanja za žene koje su preživjele nasilje – Vodič (2011)
Izvještaj o implementaciji hrvatskog zakonodavstva vezanog uz partnersko nasilje (2012)
 
Dokumenti
Zakoni
Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08.)
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 137/09.)
Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 62/08.)
Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji (usvojen na Vladi RH 15. rujna 2005.)
Zakon o socijalnoj skrbi (NN 33/12.)
Obiteljski zakon (NN 116/03.)
Obiteljski zakon (NN 17/04.)

Nacionalne politike i strategije
Nacionalna politika za ravnopravnost spolova 2011. - 2015. (NN 88/11.)
Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje 2011. -2016. (NN 20/11.)
Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji 2011. - 2016.

Međunarodni dokumenti
UN Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena
UN Deklaracija o uklanjanju nasilja nad ženama
Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja
Preporuka Rec (2002) 5 Odbora ministara državama članicama o zaštiti žena od nasilja i Memorandum s objašnjenjima
 
Potražite pomoć!
Nazovite Žensko savjetovalište
radnim danom od 11 do 17 sati.
0800 55 44
Pozivi su besplatni, a razgovori anonimni i povjerljivi.
Donirajte!
Donirajte izravno.
Upišite iznos        kn
Klikni ovdje za donaciju
Pridružite se!
Podržite nas na Facebooku i sudje-
lujte u našim aktivnostima.