Projekt Protect i Protect II
U 2010. godini Autonomna ženska kuća Zagreb sudjelovala je kao partner u projektu Protect I: Najbolje prakse procjene za prevenciju ubojstava u slučajevima visokog rizika. Projekt je proveo WAVE Network – Women Against Violence Europe u suradnji sa 12 partnera iz 8 zemalja. Projekt je uključivao slijedeće aktivnosti: Istraživanje o statistici ubojstava i pokušaja ubojstava, uključujući i takve zločine u ime časti, istraživanje literature, istraživanje o standardima zaštite i podrške dostupne žrtvama visokog rizika, sastanke stručne grupe, Protect Online Resource Centre i finalni izvještaj dostupan na 8 jezika.

Projekt je nastavljen 2011. i 2012. godine pod nazivom Protect II: Izgradnja kapaciteta u procjeni rizika i planiranju sigurnosti u zaštiti žrtava visokog rizika. Projekt je proširen na ukupno 13 zemalja članica EU, Hrvatsku i Švicarsku. Protect II imao je za cilj jačanje kapaciteta djelatnica i djelatnika u policiji, sudu, medicini, ženskim nevladinim organizacijama i sl. koje pružaju savjetovanje žrtvama o njihovim pravima, pravnu pomoć, a u području koordiniranog odgovora zajednice na problem nasilja nad ženama, procjene rizika i upravljanju sigurnosti. Na kraju projekta predstavljeni su i materijali za edukaciju dostupni na linku.
 
Potražite pomoć!
Nazovite Žensko savjetovalište
radnim danom od 11 do 17 sati.
0800 55 44
Pozivi su besplatni, a razgovori anonimni i povjerljivi.
Donirajte!
Donirajte izravno.
Upišite iznos        kn
Klikni ovdje za donaciju
Pridružite se!
Podržite nas na Facebooku i sudje-
lujte u našim aktivnostima.