33
godine djelovanja

Predstavljanje rezultata projekta ARTEMIS o europskom nalogu za zaštitu

Pozivamo vas na završno događanje koje organizira u sklopu EU projekta „Promicanje prava na zaštitu žena od nasilja primjenom Direktive 2011/99/EU o europskom nalogu za zaštitu – ARTEMIS” koje će se održati putem platforme Zoom 30.11.2021. godine od 11 do 13 sati.

Svrha projekta je senzibilizacija i edukacija dionika za primjenu Direktive 2011/99/EU o europskom nalogu za zaštitu, koji služi kao mehanizam kojim se među državama članicama EU-a omogućuje priznavanje zaštitnih mjera žrtava nasilja u kaznenopravnim predmetima.

Projekt se sufinancira iz programa “Pravosuđe i potrošači” Europske komisije, a sufinanciraju ga i Grad Zagreb te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

U sklopu projekta provela su se nacionalna i komparativna istraživanja, izrađeni su priručnici te su se održale brojne edukacije.

Link za registraciju

116016
Nazovite Žensko savjetovalište radnim danom od 10 do 17 sati. Pozivi su besplatni, a razgovori anonimni i povjerljivi.
Podržite nas na Facebooku

Kontakt

Autonomna ženska kuća Zagreb - žene protiv nasilja nad ženama.
Email: azkz@azkz.hr
OIB:25904655993
P.P. 19 10001 Zagreb
Radno vrijeme savjetovališta
Svakim radnim danom od 10.00 do 17.00
Broj telefona je:116016
logo