33
godine djelovanja

Održan kick-off sastanak partnera EU projekta „Zaštita žena koje su preživjele rodno uvjetovano nasilje – odgovor na izazove pandemije (RISKFREE)“

Dana 25. svibnja 2022. godine Autonomna ženska kuća Zagreb organizirala je kick-off sastanak s partnerima na EU projektu „Zaštita žena koje su preživjele rodno uvjetovano nasilje – odgovor na izazove pandemije  (RISKFREE)“ u Zagrebu.

Na sastanku koji je održan uživo i putem Zoom-a su sudjelovale predstavnice Autonomne ženske kuće Zagreb, Centra za žene žrtve rata – ROSA (Hrvatska), Unije udruženja žena Herakliona – UWAH (Grčka), Udruge za nenasilnu komunikaciju – DNK (Slovenija), Fenestre (Slovačka) i Žene za žene zajedno protiv nasilja – NANE (Mađarska).

Projekt je započeo 15. travnja 2022. i trajat će do 14. travnja 2024. godine.

Na sastanku su predstavljene uloge i odgovornosti koordinatora projekta i svih partnera, analizirane su ciljne skupine, predstavljen je prijedlog metodologija provedbe glavnih aktivnosti, financijske odredbe projekta te obaveze partnera.

Razgovaralo se o metodologiji i alatima za izradu priručnika vezano uz edukaciju stručnjakinja i stručnjaka koji rade sa ženama koje su preživjele nasilje (predstavnica/ka policije, pravosuđa i socijalnih radnica/ka,) te vidljivost projekta i komunikacijski alati.

Nadalje, raspravljalo se o anketi za žene koje su preživjele rodno uvjetovano nasilje i o načinima kako će se provoditi intervjui. Također se raspravljalo o sadržaju i metodologiji za izradu nacionalnih i komparativnog izvješća o procjeni rizika.

Naposljetku, predstavnice/i partnerskih organizacija su diskutirali o nacionalnim događanjima vezano uz predstavljanje rezultata projekta, kao i o završnoj međunarodnoj konferenciji koja će se održati u Sloveniji.

#riskfree

116016
Nazovite Žensko savjetovalište radnim danom od 10 do 17 sati. Pozivi su besplatni, a razgovori anonimni i povjerljivi.
Podržite nas na Facebooku

Kontakt

Autonomna ženska kuća Zagreb - žene protiv nasilja nad ženama.
Email: azkz@azkz.hr
OIB:25904655993
P.P. 19 10001 Zagreb
Radno vrijeme savjetovališta
Svakim radnim danom od 10.00 do 17.00
Broj telefona je:116016
logo