33
godine djelovanja

Izvješće u sjeni Autonomne ženske kuće Zagreb o provedbi Istanbulske konvencije u Hrvatskoj

Autonomna ženska kuća Zagreb u suradnji s Centrom za žene žrtve rata – ROSA i Ženskom mrežom Hrvatska je podnijela izvješće u sjeni vezano uz provedbu Istanbulske konvencije u RH stručnoj skupini zaduženoj za praćenje provedbe Istanbulske konvencije GREVIO.

Svrha ovog izvješća u sjeni je informirati predstavnice/ke GREVIA o iskustvima prikupljenim iz prakse i izravnog radu s visokotraumatiziranim ženama žrtvama muškog nasilja, ukazati na propuste i manjkavosti sustava te predložiti  konkretne preporuke za poboljšanje pravnog okvira i daljnje usklađivanje s Istanbulskom konvencijom. Naše organizacije  godinama rade na monitoringu i analizi pravnog okvira i zakona te smo uočile da postoji manjak rodne perspektive u zakonima, politikama i praksi. Manjak senzibiliteta i nerazumijevanje problematike rodno uvjetovanog nasilja prema ženama se očituje u okrivljavanju žrtava i praksi dvostrukih uhićenja.

Hrvatska je ratificirala Istanbulsku konvenciju 2018. godine, no unatoč djelomičnim poboljšanjima zakonskog okvira, npr. izmjene Kaznenog zakona, postojeći zakonodavni okvir u RH još uvijek ne pruža cjelovitu i adekvatnu zaštitu svim ženama koje su preživjele muško nasilje.
Primjerice, Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji ne štiti žene koje nikada nisu živjele s počiniteljem nasilja,  nemaju zajedničku djecu ili nemaju prebivalište na istoj adresi.

Iz Izvješća Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2021. godinu: „Individualne procjene potreba žrtava i procjene rizika za žrtve se ili uopće ne vrše ili su samo formalne pa često ne odgovaraju stvarnim potrebama zaštite žrtava. Mjere zaštite žrtava se rijetko izriču, a one izrečene se ne provode učinkovito, posebice u slučajevima nasilja u obitelji koje se kvalificira kao kazneno djelo. Policija u pojedinim slučajevima nije u stanju razlučiti primarnog agresora od žrtve, stoga i dalje u nekim slučajevima nasilja u obitelji i nasilja prema ženama egzistira pojava dvostrukih uhićenja i dvostrukih terećenja.„

Također, brojni primjeri iz prakse ukazuju da se postojeći zakoni često ne upotrebljavaju na korist visokotraumatiziranim ženama, a nerijetko se upotrebljavaju i na njihovu štetu.

Izvješće sadrži konkretne preporuke za usklađivanje nacionalnog zakonodavnog okvira s Istanbulskom konvencijom i dostupno je na engleskom jeziku u cijelosti na linku.

Izradu izvješća u sjeni financijski su podržali Grad Zagreb i Zagrebačka županija.

116016
Nazovite Žensko savjetovalište radnim danom od 10 do 17 sati. Pozivi su besplatni, a razgovori anonimni i povjerljivi.
Podržite nas na Facebooku

Kontakt

Autonomna ženska kuća Zagreb - žene protiv nasilja nad ženama.
Email: azkz@azkz.hr
OIB:25904655993
P.P. 19 10001 Zagreb
Radno vrijeme savjetovališta
Svakim radnim danom od 10.00 do 17.00
Broj telefona je:116016
logo