33
godine djelovanja

IZJAVA ZA MEDIJE- POVREDA PRAVA ŽRTAVA RODNO UVJETOVANOG NASILJA

Autonomna ženska kuća Zagreb upozorava i oštro osuđuje lošu i skandaloznu praksu ustaljenu na e-oglasnim pločama sudova Republike Hrvatske.
Autonomna ženska kuća Zagreb je u sklopu svakodnevnog rada s visoko traumatiziranim ženama koje
su preživjele nasilje i njihovom djecom utvrdila grubo kršenje njihovih prava na privatnost i zaštitu
osobnih podataka zbog javnog objavljivanja privatnih podataka žena na e-oglasnoj ploči sudova, te
se dana 19.listopada dopisom obratila Ministarstvu pravosuđa i uprave s upozorenjem i zahtjevom za
izmjenom takve izuzetno loše prakse kojom se narušava sigurnost žena koje su preživjele nasilje i
njihove djece. Usprkos tome što je od prvotnog dopisa prošlo gotovo 2 mjeseca, nikakav odgovor
AŽKZ nije primila, a podaci žrtava su i dalje javno dostupni.
Podaci vidljivi na e-oglasnoj ploči su dostupni svima i to bez anonimiziranja imena žena žrtava,
njihove djece, adrese i OIB-a, a osim javne dostupnosti podataka iz optužnica, sudskih rješenja i
drugih odluka, vidljivi su i drugi privatni i intimni detalji iz iskaza žrtava, uključujući i postupke u
kojima je javnost isključena.
Ovakvi primjeri izuzetno loše prakse predstavljaju grubo kršenje prava žrtava rodno uvjetovanog
nasilja, njihovog integriteta, dostojanstva i dovode do retraumatizacije te nepoštivanja Opće
odredbe o zaštiti podataka, kao i kršenje Direktive o minimalnim standardima za žrtve kaznenih djela
2012/29/EU i ostalih ratificiranih međunarodnih i europskih konvencija kojima se štite prava žrtava
rodno uvjetovanog nasilja. Ovakva praksa dovodi u opasnost žene koje su preživjele nasilje jer
omogućuje široj okolini da prepozna njihov identitet.
Stoga ovim putem Autonomna ženska kuća Zagreb s ciljem zaštite žena i djece žrtava nasilja sada i
javno poziva :

 1. ministra Ivana Malenicu i ostale odgovorne osobe u Ministarstvu pravosuđa i uprave da
  hitno poduzmu odgovarajuće korake radi usklađivanja vođenja e-oglasnih ploča svih
  sudova u RH s pravima žena žrtava na privatnost i zaštitu njihovih osobnih podataka te na
  poštivanje njihovog dostojanstva;
 2. predstavnice/ke medija da ne objavljuje članke na način koji ugrožava žene žrtve nasilja i
  čini im štetu;
 3. predsjednice/ke sudova da poduzmu odgovarajuće hitne mjere u svrhu zaštite identiteta i
  privatnosti žena koje su preživjele nasilje i njihove djece.
116016
Nazovite Žensko savjetovalište radnim danom od 10 do 17 sati. Pozivi su besplatni, a razgovori anonimni i povjerljivi.
Podržite nas na Facebooku

Kontakt

Autonomna ženska kuća Zagreb - žene protiv nasilja nad ženama.
Email: azkz@azkz.hr
OIB:25904655993
P.P. 19 10001 Zagreb
Radno vrijeme savjetovališta
Svakim radnim danom od 10.00 do 17.00
Broj telefona je:116016
logo